Ot.prp. nr. 82 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)

Om lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget