Ot.prp. nr. 83 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Planleggings- og samordningsdepartementet

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget