Ot.prp. nr. 83 (1998-99)

Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap

Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget