Ot.prp. nr. 83 (1998-99)

Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap

Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget