Ot.prp. nr. 83 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m.

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget