Ot.prp. nr. 83 (2005-2006)

Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23

Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23

Les dokumentet

(konkurs i OPS-selskapet)

Følg proposisjonen på Stortinget