Ot.prp. nr. 84 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 27 april 1990 nr 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Om lov om endringer i lov 27 april 1990 nr 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget