Ot.prp. nr. 84 (2001-2002)

Om lov om endringer i petroleumsskatteloven

Om lov om endringer i petroleumsskatteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget