Ot.prp. nr. 85 (1998-99)

Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget