Ot.prp. nr. 86 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Ny skattelov

Ny skattelov

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget