Ot.prp. nr. 86 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget