NOU 2000: 18

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Skattlegging av petroleumsvirksomhet

Skattlegging av petroleumsvirksomhet

Les dokumentet