NOU 2000: 18

Skattlegging av petroleumsvirksomhet

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

”Petroleumsskatteutvalget” ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. oktober 1999. Utvalget skulle vurdere petroleumsskattesystemet. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

20. juni 2000

Nina Bjerkedal

Karine Berg

Morten Evjenth Lindbäck

Diderik Lund

Karine Nyborg

Jan Syversen

Eirik Wærness

Torgeir Johnsen

Beate Bentzen

Sten Arve Eide

Brit Thu Gundersen

Per Kårstad

Marit Wathne

Til forsiden