Ot.prp. nr. 86 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i straffelova 1902 (forelding i saker om kjønnslemlesting)

Om lov om endringar i straffelova 1902 (forelding i saker om kjønnslemlesting)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget