Ot.prp. nr. 87 (2002-2003)

Om lov om retting av feil m.m. i lovverket

Om lov om retting av feil m.m. i lovverket

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget