Ot.prp. nr. 9 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Les dokumentet

(nye regler om håndhevelse av passasjerrettigheter og om beregning og tilsyn med luftfartsavgifter)

Følg proposisjonen på Stortinget