Ot.prp. nr. 9 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Les dokumentet

(nye regler om håndhevelse av passasjerrettigheter og om beregning og tilsyn med luftfartsavgifter)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget