Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i luftfartslovens håndhevelsesregler - tilsyn og klageordning for passasjerrettigheter - tilsyn med visse typer luftfartsavgifter

Resultat: Ot.prp. nr. 9 (2006-2007) om lov om endringer i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Nye regler om håndhevelse av passasjerrettigheter og om beregning og tilsyn med luftfartsavgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/34- MF

17.03.06

Endringer i luftfartslovens håndhevelsesregler - tilsyn og klageordning for passasjerrettigheter - tilsyn med visse typer luftfartsavgifter

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til nye bestemmelser i lov om luftfart 11. juni 1993 nr. 101 (luftfartsloven). Forslagene gjelder;

  • tilsyn med flypassasjerenes rettigheter,
  • klageordning for flypassasjerer, og
  • tilsyn med avgifter på flysikringstjenester.

Bakgrunnen for forslagene fremgår av høringsnotatets kapittel 1. I kapittel 2 er det gitt en oversikt over vedtatte og foreslåtte EU-regler som enten gjennomføres gjennom lovforslaget, eller som på annen måte har betydning for utformingen av lovbestemmelsene.

For høringsinstanser som har behov for å viderefordele notatet, gjør vi oppmerksom på at det også kan lastes ned fra vår nettside:

http://odin.dep.no/sd/norsk/dok/hoering/paa_hoering/bn.html.

Vi ber om at merknader til høringsforslaget sendes Samferdselsdepartementet innen onsdag 31. mai 2006.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Morten Foss på telefonnummer 22 24 82 50.

Med hilsen

Signe Moe e.f.


Morten Foss

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
Avinor AS
Barne- og inkluderingsdepartementet
Bergen Air Transport AS
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fjellfly
Flyselskapenes Landsforening
Fonnafly Sjø AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fossum Fly
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)/Norsk ReiselivsForum (NRF)
Helifly AS
Helikopterdrift AS
Heli-Team AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Kato Airline AS
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lofotfly AS
Luftfartstilsynet
Løkenfly
Norcopter AS
Nordlandsfly AS
Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Kabinforening
Norsk Luftambulanse AS
Norsk Trafikkflygerforening
Norwegian Air Shuttle AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Lufthavn AS
Pegasus Helicopter AS
Regjeringsadvokaten
Rørosfly
Sandefjord lufthavn, Torp
SAS Braathens AS
Sivilombudsmannen
Sundt Air AS
Sysselmannen på Svalbard
Statens havarikommisjon for transport
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trans Wing AS
Transportøkonomisk institutt
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Forslag til endring av håndhevelsesbestemmelsene i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

  • tilsyn med flypassasjerenes rettigheter
  • klageordning for flypassasjerer
  • tilsyn med avgifter på flysikringstjenester


Høringsuttalelser med kommentarer til innholdet.

Advokatforeningen

Høringsuttalelse

Avinor

HøringsuttalelseVedlegg1Vedlegg2

Board of Airline Representatives in Norway (BARIN)

Høringsuttalelse

Barne- og likestillingsdepartementet

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Høringsuttalelse

Luftfartstilsynet

Høringsuttalelse

Norges Juristforbund

HøringsuttalelseVedlegg

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Luftfart

Høringsuttalelse

Oslo Lufthavn AS

Høringsuttalelse

Sysselmannen på Svalbard

Høringsuttalelse

Høringsuttalelsene vil bli publisert etter fristens utløp.


Til toppen