Ot.prp. nr. 9 (2007-2008)

Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år)

Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget