Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om straff (straffeloven)

Om lov om straff (straffeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget