Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)

Om lov om straff (straffeloven)

Les dokumentet:

Følg proposisjonen på Stortinget