Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)

Om lov om straff (straffeloven)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 90

(2003-2004)

Om lov om straff (straffeloven)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 2. juli 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget