Ot.prp. nr. 91 (2000-2001)

Om lov om endringer i markedsføringsloven

Om lov om endringer i markedsføringsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget