Ot.prp. nr. 91 (2004-2005)

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Les dokumentet

(Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)

Følg proposisjonen på Stortinget