Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget