Ot.prp. nr. 93 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget