Ot.prp. nr. 94 (2000-2001)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget