Ot.prp. nr. 95 (2002-2003)

Om lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen)

Om lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget