Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget