Over grensen

Rapport med forslag til endringer av regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk

Arbeidsgruppen for vurdering av spørsmål knyttet til privatimport av legemidler til forsendelse, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2016, legger frem sin utredning.

RAPPORT_arbeidsgruppe_privatimport_legemidler_forsendelse.pdf