Overføring av fullmakt til Landbruksdepartementet etter lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.v.

Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1991. Fremmet av Landbruksdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no