Overgangsbistand

Overgangsbistand

For å lykkes med fredsbygging og overgangen etter en konfliktsituasjon er det behov for en fleksibel og målrettet innsats. Slik er det mulig å begrense de negative sammenhengene mellom voldelige konflikter, manglende utvikling og gjenoppblussing av en konflikt og krigssituasjon.

Norge har utformet et budsjettmessig virkemiddel for fleksibel støtte til arbeid i slike overgangssituasjoner.

Hovedmålet er å bidra til utvikling og fredsbygging i land som søker å arbeide seg ut av voldelige konflikter eller har vært utsatt for naturkatastrofer.

Overgangsbistand skal i den sammenheng bidra til ;

  1. å styrke det internasjonale samfunns kapasitet og kompetanse til å bidra i slike sammenhenger.
  2. oppbygging/gjenoppbygging av infrastruktur, samt grunnleggende offentlige funksjoner og sivile strukturer (politiske og administrative)
  3. varige løsninger for flyktninger, internt fordrevne og tidligere soldater, og støtte opp om demobiliserings- og reintegreringstiltak
  4. fremme av forsoning, demokrati og respekt for menneskerettigheter.