Overgangsordning for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania

Resultat: Prop. 58 L (2011-2012) | Innst. 230 L (2011-2012) | Lovvedtak 60 (2011-2012) | Lovanmerkning 1 (2011-2012)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2011