Veiledninger og brosjyrer

Overser du kompetanse?

Nedsatt funksjonsevne – full arbeidsevne

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har samarbeidet om et inspirasjonshefte som skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har samarbeidet om et inspirasjonshefte som skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten.

Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne – full arbeidsevne (PDF, 1 Mb)

Se nett-tv fra lanseringsseminaret av heftet