På rett veg? Midtveisevaluering av Stifinnerprogrammet

Rapport

Rapport

På rett veg? Midtveisevaluering av Stifinnerprogrammet

Samarbeidsnotat mellom RF-Rogalandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Arbeidsnotat RF-2005/127

Juni 2005