Pakkeløsning for kystkrisen. Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.

Norut Alta - Áltá, rapport 2008:10

Evalueringen tar for seg bruken av 75 millioner kroner som ble bevilget til tiltak i kriserammede lokalsamfunn i Finnmark i 2004. Rapporten har sett på hvilke tiltak som ble satt inn og hvilke resultat tiltakene ga.


Evalueringen tar for seg bruken av 75 millioner kroner som ble bevilget til tiltak i kriserammede lokalsamfunn i Finnmark i 2004. Rapporten har sett på hvilke tiltak som ble satt inn og hvilke resultat tiltakene ga. (Norut Alta - Áltá 2008)