Partsammensatt arbeidsgruppe mot sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor

Underveisrapport august 2011

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars 2011.

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars 2011.

Last ned rapport (pdf 0,7 Mb)