Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Sintef har gjennomført en studie om partsamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Rapporten er bestilt av Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av Oppfølgingsgruppa for IA-avtalen.

Studien er gjennomført som en case-studie av ulike virksomheter og beskriver hvordan partssamarbeid kan være en stor ressurs i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen.

Rapporten

Oppdragstaker

Sintef

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet