Pensjonsreformens virkning på uføreratene

Rapport 2015/2, Proba samfunnsanalyse

Pensjonsreformen gjorde at arbeidstakere uten rett til avtalefestet pensjon (AFP) for første gang fikk mulighet til tidlig avgang med alderspensjon. Hovedspørsmålet i rapporten er om den nye muligheten for tidlig pensjonering har redusert overgangen til uførepensjon i denne delen av arbeidslivet.

Proba finner ikke støtte for en slik hypotese. Riktignok er overgangen til uførepensjon blant seniorer i den aktuelle gruppen redusert etter reformen, men reduksjonen er mindre enn blant ansatte i offentlig sektor, som ikke har blitt vesentlig påvirket av reformen. Proba mener på denne bakgrunn at det er for tidlig å konkludere om reformen har ført til redusert bruk av uførepensjon. Man trenger flere år med data om utviklingen etter reformen for å kunne fastslå dette. 

Rapporten

 

Les rapporten (PDF)

Oppdragstaker

Audun Gleinsvik (Proba), Synne Klingenberg (Proba) og Fredrik Haugen (Actecan). 

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.