PISA 2012

I hvilken grad er 15 år gamle elever rustet til å takle framtidige utfordringer? Hvordan er sammenhengen mellom elevenes prestasjoner og skolenes ressurser? Sørger skolene for at elever er forberedt på å delta i samfunnet? PISA tar mål av seg til å framskaffe svar på slike spørsmål.

 

 

I hvilken grad er 15 år gamle elever rustet til å takle framtidige utfordringer? Hvordan er sammenhengen mellom elevenes prestasjoner og skolenes ressurser? Sørger skolene for at elever er forberedt på å delta i samfunnet? PISA tar mål av seg til å framskaffe svar på slike spørsmål.

PISA (Programme for International Student Assessment) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development). Prosjektet har som mål å kartlegge 15-åringers kompetanse og ferdigheter innenfor fagområdene lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing.

PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og Norge har deltatt siden oppstarten i 2000. PISA-undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2012, og resultatene fra denne undersøkelsen vil bli publisert i 3. desember 2013.

Den norske delen av PISA-prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har gitt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i oppdrag å gjennomføre prosjektet.