Like rettigheter – like muligheter

Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, 2013–2015

Handlingsplanen ble lansert av utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås 15. august 2013.

Les handlingsplanen her.