Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2022

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2022, sortert etter departementene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

November

2. Prop. L

 

Forslag om endringar i folketrygdlova (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)

November

Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

November

Barne- og familiedepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Barne- og familiedepartementet

November

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Nysaldering statsbudsjettet 2022

Desember

2. Prop. L

 

Ny lov om låneformidling

Oktober

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Forsvarsdepartementet

November

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven

Oktober

Endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter mv.) mv.

Desember

Justis- og beredskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

Klima- og miljødepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Klima- og miljødepartementet

November

Kommunal- og distriktsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til Folkeregisteret

Oktober

Kultur- og likestillingsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet

November

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Kunnskapsdepartementet

November

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudjettet for 2022 under Landbruks- og matdepartementet

November

Nærings- og fiskeridepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsbevilgning til statsbudsjettet 2022

Oktober

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

3. Prop. LS

 

Lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Desember

4. Meld. St

 

Om statlig eierskap

November

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Olje- og energidepartementet

November

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Samferdselsdepartementet

November

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2022 under Utenriksdepartementet

November