Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

NIBR 2008:121

Notatet presenterer resultatene fra en kartlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker.