Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker

NIBR 2008:121

Notatet presenterer resultatene fra en kartlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker.