Rapporter og planer

Praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner

Menon-publikasjon nr. 12/2018 - Menon Economics og tegn_3 Arkitekter

Menon Economics og tegn_3 Arkitekter har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet kommunenes bruk av planbestemmelser og krav i byggteknisk forskrift. De har funnet at flere utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke krav som stilles fra kommunene når boligområder skal utvikles. - "Rapporten gir et interessant bilde av nåsituasjonen og kanskje helst situasjonen før vi innførte TEK17. Den viser at det er behov for å fortsette forenklingsarbeidet. Vi må ha et regelverk som er enklere og som gir forutsigbarhet for både kommunene og utbyggerne", sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Menon-publikasjon nr. 12/2018:
Rapport praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner (pdf)