Prop. 143 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget