Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utgiftskapittel: 1–2, 1500–1582, 2445 og 2470 Inntektskapittel: 4510–4581, 5445–5446, 5470 og 5607

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Oversikt over statens eigedommar

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget