Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utgiftskapitler: 600–691, 2541–2542, 2620–2690 Inntektskapitler: 3600–3690, 5606, 5701–5705

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: A-0028 B/S Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2010

Særskilt vedlegg: A-0028 B/S Juolludeamit sámi áigumušaide 2010 stáhtabušeahtta

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget