Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget