Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget