Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Nærings- og handelsdepartementet Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5614, 5625 og 5656

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget