Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapitler: 1–2, 1500–1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510–4592 og 5445–5446

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: P-0961 B/S Bevilgninger til Samiske formål i statsbudsjettet 2011.

Følg proposisjonen på Stortinget