Prop. 1 S (2011–2012)

For budsjettåret 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet
Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070, 5575 og 5610

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget