Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2690 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5607, 5701–5705

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: A-0031 Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

Følg proposisjonen på Stortinget