Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1650 Inntektskapitler: 3021–3051, 4600–4638, 5341, 5580, 5605 og 5693

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget