Prop. 1 S HOD (2011-2012)

For budsjettåret 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3703–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget