Prop. 1 S HOD (2011-2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3703–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget